Appartments (Lundgaard and Tranberg), Copenhagen / DE, 2013

Om sida

Om:
På Alviksskolan har vi  120 elever i år F-6.  Vi har vi ett entreprenöriellt förhållningssätt och arbetar  gärna i ämnesövergripandeprojekt. 
Ett eget framarbetat koncept utifrån ovanstående, är vad vi kallar "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gamification som drivkraft. ( Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang.)
Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Följ även vårt arbete via vår klassblogg Länk...
Entreprenöriellt lärande för oss är att eleverna får möjlighet att ta initiativ, omsätta idéer till handling, och ta ansvar. Vi vill också att eleverna och samhället ska mötas och att arbetet ska kännas "viktigt på riktigt". Vi vill att de utvecklar sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, tar initiativ och kan omsätta idéer till handling.

Vi som jobbar med ”House of Alvik” är klass 5-6 ab. Totalt 41 elever. Vi har byggt upp formen för sidan inspirerad av Sandra Wisstings ”Villa Mimmi”.  Själva hanteringen och upplägget för bloggen står Katarina Eriksson (bloggar på http://pedagogikochikt.blogspot.se) för, i ett nära samarbete med sv/so läraren Chanette Nilimaa(numer föräldraledig), Lisa Westerberg, Linda Starenhed och Håkan Isaksson

Vi har 80+80 minuter rena ”House of Alvik” pass. Ena passet arbetar de ma/no/tk/bd inriktat och det andra passet sv/so inriktat.  Uppdragen ger vi utifrån vad vi vill att det ska utveckla/som ett sätt att se vilka förmågor de har. 

Gamification sker via programmet sweethome 3D. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen ni "House of Alvik" så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc. I de första uppdragen byggde de upp grunden för lägenheten. Det enda de fick sätta ut var väggar, dörrar och fönster. Vid jul var kök och badrum klara och eleverna filmade och berättade om sin lägenhet . Flera av förmågorna i teknik i den  kom fram på ett bra sätt i det uppdraget, här kan ni se ett klipp från en lägenhet. Alla elever har lagt in sin film under sin persons flik som en tillbakablick i byggandet. Gå gärna in och ta er en titt!

Gå in under varje uppgift där finns kommentera sida. Där skriver vi och eleverna om arbetet. Kommentera gärna! Börja vid uppdrag 1 och följ vårt arbete, här fyller vi på mer eftersom.

Anledningen till att vi valt att ha det så är att vi vill ha första sidan ”ren och tydlig”,  eftersom eleverna löser sina uppgifter där.

I uppdrag 11 ma/no/bd/tk kommer vi att lägga ut ett röstningsformulär som andra elever/föräldrar/utomstående får gå in och rösta på sin favoritmöbel i.

Under året har vi även hittat samarbetespartner men en skola i Norrtälje-vi konstruerar och filmar matematikproblem till varandra, som ska skildra hur det är att vara 11-13 år i Alvik respektive Norrtälje.
Uppdrag 12 ma/no/bd/tk handlar om vårt samarbete. 
  
Syftet: med ”House of Alvik” är som vi tidigare nämnt ett bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via ”House of Alvik” kan eleverna visa och vi få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.

En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras lägenheter och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.  Det ger en helt annan möjlighet till interaktion mellan eleverna och en möjlighet att utforska olika digitala verktyg tillsammans.

Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i mänga uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet. Jättehäftigt att se.

Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter.

En blogg ger också möjlighet till samspel med föräldrar och andra anhöriga. Vi vill att  närstående ska kunna följa elevernas arbete på ett nära håll. Ju äldre barnen blir så blir ofta  inblicken i arbetet inte lika stor. Via bloggen så kan de samtala med barnen om deras arbete och på så sätt få en större delaktighet.

Bloggen skapar också möjlighet till samspel med utomstående. Det är häftigt att veta att det jag skiver verkligen är på riktigt och har mottagare. Tycker att den vetskapen hos eleverna har lyft dem ytterligare

Vi tycker dessutom att den pedagogiska tanke ”storyfication” är ett så bra sätt att arbeta på, att ett av våra syften även är att dela med oss av våra idéer till andra pedagoger. Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!  


För att följa vårt arbete i bilder så går ni in i under varje uppdrag.

Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi har ritat, filmat, tagit kort.
När/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv tillsammans med våra elever.
När vi publicerat andras material, instruktionsfilmer/dokument  så har vi varit i direkt kontakt med upphovsmakaren för  att få bekräftelse för publicering.

Eleverna själva har fått skriva vad de tycker att de har lärt sig så här långt. 
Vi har sammanfattat det så här:

 • Matte, area (kvadratmeter), multiplikation, decimaltal, bråk, enheter
 • Lösa problem
 • Inte skriva i jag form när man skriver en berättelse
 • Religion - alla 5
 • Beskriva personer
 • Göra berättelsen mer målande och levande
 • Läsa - läsförståelse
 • Skriva olika typer av berättelser
 • Följa instruktioner
 • Ökar ordförrådet
 • Nätanvändande
 • Lärt oss MAC´en mer
 • Lärt oss ladda ner saker/program och använda prog.
 • Utveckla fantasin
 • Inreda
 • Engelska
 • Ökar samarbetet
 • Ekonomi
 • Programmera robotar
 • Lärt oss att använda sketch up
 • Vilka typer av bilder/musik man får använda från nätet. 
 • Vilka många olika yrkesgrupper som arbetar med att bygga ett hus.


Vi lärare ser att bland annat att eleverna har utvecklat/lärt/lär sig att:  
 • Hantera ex googledrive, 
 • Hjälpa och ta hjälp av kamrater, som en naturlig del i arbetet.
 • Lägga in bilder, pdf-filer, reflektera, 
 • Lösa verklighetsanknutna problem, 
 • Jobba med öppna utsagor, 
 • De får ta del av varierad undervisning,
 • De får träna sig i att ta ställning i olika frågor, utveckla sitt skrivande
 • Skriva olika typer av texter, analysera, diskutera
 • Koppla sina inhämtade kunskaper till verkligheten, förstå area begreppet, Skala, geometri
 • Hantera olika digitala program såsom ex sweethome 3D, simovie, goanimate, voki, sketch up,huge lab flickr, toys, google apps etc
 • Reflektera över sina kunskaper m.m. 
 • Programmera EV3 robotar.
 • Analysera över olika tekniska system
 • Hjälpa och stötta varandra i arbetet. Att sprida sina kunskaper vidare
 • Veta vilka bilder man får använda på nätet.

Varför just vårt bidrag ska vinna.:
Eleverna:
Huset motiverar oss till att arbeta mer
Roligare för oss att arbeta
Med vinstpengarna kan vi förbättra skolgården, tex. ny fotbollsplan, sarg,
Studieresor
Vi har lagt ner mycket arbete med den
Vi har blivit mycket duktigare på att hantera datorn och internet  och vi samarbetar och hjälper varandra i arbetet.
VI inspirerar andra att arbeta på liknande sätt som vi gör

Lärare: 
Vi tycker att vårt projekt ger eleverna så mycket och skulle gärna se att andra hakar på och arbetar på detta sätt. Det är ett nyskapande och utvecklande förändringsarbete på skolan. Vi ser webbstjärnan som en möjlighet att visa upp vårt projekt och på så sätt inspirera andra. På vår skola arbetar vi 1:1 och vårt mål har från början varit att försöka integrera och hitta nya sätt att arbeta med it, fullt integrerad i undervisningen, kopplat till alla ämnen. 

Det bästa med att använda bloggform för ett sådant här projekt är att eleverna kan hämta inspiration hos varandra och de kan interagera i ett större perspektiv. De kan kommentera varandras arbeten, tillsammans/ensam skriva och reflektera över uppdragen. Föräldrar och andra runtom i landet kan läsa deras texter och följa uppdragen. Känner att detta projekt också skapat en känsla hos elevernas av att vilja prestera och göra sitt bästa, eftersom det finns verkliga mottagare till arbetet. 

Vi ser också att eleverna tar sig an "skoluppgifterna" med större glädje och drar därför slutsatsen att "storyfication "kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbar bedömningsunderlag i vårt arbete

Instruktionsfilmer hjälper eleverna i arbetet. Vi har använt försökt oss av många olika program, för att bredda elevernas kunskaper om internet, och datorer

Ja, vi tycker att denna blogg/projekt är värt att uppmärksammas.
Vi gläds varje dag åt elevernas arbetsiver i projektet och arbetar för att omdefiniera lärandet!

Vi är alla vinnare

Utveckla vidare:
Vi använder oss av programmet Sweethome 3D, som är ett fritt program för heminredning som gör att eleverna kan placera sina möbler på en 2D planlösning med en 3D vy. Googlesketch up är också ett program som hade kunnat fungera bra för ändamålet.
Vi har valt att ha grunden i ett hus i Alvik, byn där barnen bor. Andra idéer är att det utspelar sig på ett fartyg. Hytterna inredda av dem själva. Åker runt och får olika uppdrag som är kopplat till de länder de besöker. Rymdskepp/hotell/etc. Det viktiga är att de får uppdrag efter vägen och att de via sina uppdrag får möjlighet att inreda/måla/designa sitt hem eller något annat som motiverar dem att utvecklas. Varför inte house swapping. Byta hus be någon med ett liknande projekt i ett annat land. Ett e-twinning projekt.

Koppling till läroplanen:

Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till ”House of Alvik”. Därför kommer vi endast ge några exempel från olika ämnen och hur vi får in dem i ”House of Alvik”

 I no/teknik arbetar vi om ex byggnader och hållfasthet, energi, elektricitet. House of Alvik används både som ett sätt att visa vilka förmågor samt vilken förståelse man har för ämnet/ämnen.  Vi har arbetat  med kemiskareaktioner och uppgift kommer att kopplades till  ”House of Alvik. Ex: det börjar brinna i stekpannan som är fylld med olja, hur gör du för att släcka branden och varför.  

Vi har även givit eleverna uppdrag att lösa verkliga problem med våra programmerbara EV3 robotar-legoeducation. Detta ingår i vårt teknikutvecklingsprojekt och kommer även att kopplas till företagen i vår by.
Vi jobbar även om olika hus i världen och jämför dem med våra hus i Sverige. Hur man bygger etc.
Eleverna bygger ett hus från ett främmande land.
Den digitala tekniken utforskas och används på många olika sätt i olika uppdrag. I uppdrag 11 lär vi oss programmet sketch up och eleverna ska analysera över ändamålsenlighet, funktion och design

 • använda kunskaper i fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • använda kemins/fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

I matematik så arbetar vi mycket med problemlösning och via ”House of Alvik” visar eleverna förståelsen för begreppen och använder sina tidigare förvärvade matematiska kunskaper konkret. Vi använder det digitala matematik programmet för färdihetsträning ”nomp.se” - genom detta program tjänar de guldmynt för byggnationer i lägenheten. Vi arbetar med för att utveckla alla förmågorna i matematik via "House of Alvik": Formulera och lösa problem ex uppdrag 9. Vi utvecklar förståelsen för area, omkrets, skala på ett praktiskt problemlösande sätt.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
 • föra och följa matematiska resonemang, och 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Även inom bildämnet försöker vi få in olika uppgifter i ”House of Alvik”. Reflektera över sina och andras konstbilder, tredimensionellt, digitalt arbete etc ex uppdrag 5 och 11 ma/no/bd/tk
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässigatekniker och verktyg samt med olika material, 
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 


Svenska:
I svenska så känns det också givet att vi tränar alla förmågor. Det är utifrån dessa som vi också planerar uppdrag etc. Bokreflektioner, skriva olika typer av texter, jobbansökan etc.

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 
 • söka information från olika källor och värdera dessa. 
So:
Det vi arbetar med inom dessa ämnen kopplar vi till människorna som bor i ”House of Alvik”
De ställs inför olika etiska/moraliska dilemman etc. Vi har arbetat kring privat ekonomi, hur samhället är uppbyggt etc, parallellt med projektet.
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, 
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 
 • över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar